PHU Stanisław Gawda Goraj

 

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

2019-02-07 

Informacja o wyniku postępowania

 

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez firmę Stanisław Gawda - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Dostawę i montaż wyposażenia lokalu gastronomiczno-handlowego w Goraju, wybrane zostały następujące oferty:

Część I. Dostawa i montaż wyposażenia gastronomicznego – oferta firmy KOTBERT Robert Kotłowski, ul. Cisowa 9, 20-703 Lublin, NIP: 717 110 93 74 z ceną netto 75375,34 zł (brutto: 92711,67 zł),

Część II.  Dostawa mebli restauracyjnych – oferta firmy KOTBERT Robert Kotłowski, ul. Cisowa 9, 20-703 Lublin, NIP: 717 110 93 74 z ceną netto 5579 zł (brutto: 6 862,17 zł)

 

Część III. Dostawa i montaż mebli sklepowych – oferta firmy P.P.U.H. „TYMEX” Tymoteusz Dziduch, ul. Bohaterów Monte Cassino 24A, NIP: 9181976470, z cena netto 11500 zł (brutto: 11500 zł).

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 25.01.2019 r.

  

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę i montaż wyposażenia lokalu gastronomiczno-handlowego w Goraju, w tym:

Część 1. Dostawę i montaż wyposażenia gastronomicznego,

Część 2. Dostawę mebli restauracyjnych

Część 3. Dostawę i montaż mebli sklepowych

Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz niezbędne załączniki do pobrania tutaj: 

Zapytanie_ofertowe_z_dn._25.01.2019.pdf 

Zal._1-3_do_zapytania_z_dn._25.01.2019_-_formularz_ofertowy+oswiadczenia.pdf 

 

 

 

 

Zadanie realizowane w ramach operacji pt. „Rozwój firmy Stanisław Gawda – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe poprzez wprowadzenie nowych usług w wyniku realizacji inwestycji polegającej na budowie lokalu gastronomiczno-handlowego” realizowanej w ramach poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020.

 

 

© 2013-2023 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl